Sídlo firmy:  

Fínska ul. 4
038 61 Martin - Priekopa
GPS:  N 49.109199; E 18.9132165
  
Mobil:   +421 903 511 215
E-mail:  ekotron@stonline.sk

Výhradné zastúpenie nemeckej firmy MRU GmbH - výrobcu prístrojov pre meranie emisií.

Sídlo firmy:  Fínska ul. 4, 038 61 Martin - Priekopa  
E-mail:  ekotron@stonline.skMobil:   +421 903 511 215